|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >

Mae Siôn Corn yn dychwelyd a’i Wlad Hudol y Gaeaf yng Nghoedwig Cwmcarn

Tac 28, 2019

Cadwch eich lle nawr i ymweld â Siôn Corn yn ei Wlad Hudol y Gaeaf fis Rhagfyr hwn. Camwch i mewn i’r ardd dan orchudd eira a gwylio’r coblynnod chwareus yn creu hud yn y gweithdy.

Bydd plant yn derbyn anrheg oddi wrth Siôn Corn ac wrth gwrs yn cael cyfle i ddweud wrtho beth maen nhw eisiau ar gyfer y Nadolig. Bydd cyfle i dynnu lluniau hefyd. Mae cadw llw ymlaen llaw yn hanfodol felly ffoniwch ni nawr; 01495 272001. Mae gwahanol amserau ar gael ar ddydd Sadwrn 7, 14 a’r 21 Rhagfyr a dydd Sul 8, 15 a’r 22 Rhagfyr.

Treuliwch ychydig oriau yng nghoedwig Cwmcarn tra byddwch yn ymweld â Siôn Corn, gan bori’r siop anrhegion sydd wedi’i thrawsnewid ar gyfer y Nadolig sy’n cynnig amrywiaeth o addurniadau ac anrhegion.

Mwynhewch siocled poeth a chacen yng Nghaffi’r Gigfran ar ôl taith hamddenol o amgylch y ganolfan a’r llyn.


<< Yn ôl at newyddion
  • Caerphilly County Borough Council logo