|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >

5 Peth gwych i’w gweld a’u gwneud yng nghoedwig Cwmcarn

Gor 29, 2021

 1. Trefnu profiad gwersylla moethus

Os nad ydych chi’n hollol barod ar gyfer ymdrechion gwersylla, ond yn ffansio byw yn yr awyr agored, beth am roi cynnig ar rywbeth ychydig yn fwy moethus?

Dyma’r profiad gwersylla moethus eithaf, lle byddwch chi’n teimlo ymhell o straen bywyd pob dydd, ond yn dychwelyd i gysuron cartref y cabanau wedi’u dodrefnu’n hyfryd a’r podiau glampio.

2. Archwilio teithiau cerdded trwy’r coetir

Gyda mynediad uniongyrchol i amgylchedd syfrdanol a bywyd gwyllt, archwiliwch fryniau heriol Twmbarlwm neu fynd am dro hamddenol o amgylch y goedwig a llawr y cwm – mae gan Goedwig Cwmcarn rai o’r llwybrau cerdded gorau yng Nghymru.

3. Bendigeidfran a’r gwenyn

Yn ôl y chwedl, fe wnaeth brwydr ddigwydd rhwng y picwn a’r gwenyn dros lu o drysor cudd, sydd, yn ôl pob sôn, wedi’i gladdu o dan fryngaer Twmbarlwm o’r oes haearn.

Mae’r trysor, sy’n perthyn i Bendigeidfran, yn cael ei amddiffyn gan haid o wenyn a gwarchodwyr gorffwysfa derfynol Bendigeidfran. Deffrowch y chwedlau lleol ac ymgolli eich hun gyda’r cerfluniau trawiadol a’r dehongliad newydd.

4. Mwynhau brecwast blasus

Mwynhewch y brecwast enwog neu gael paned o Gaffi’r Gigfran, sydd y tu mewn i Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn.

5. Ffordd Goedwig Cwmcarn

Gyda thri man chwarae newydd, twneli synhwyraidd a llwybr cerfluniau trwy’r coetir, bu disgwyl mawr am ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn, sy’n 7 milltir o hyd, ac mae’n atyniad na ddylid ei golli.

 

 


<< Yn ôl at newyddion
  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales