|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Canolfan Ymwelwyr a Digwyddiadau

Canolfan Ymwelwyr Cwmcarn

Mae gan Goedwig Cwmcarn ganolfan ymwelwyr fodern gyda man gwybodaeth helaeth ynllawn mapiau a gwybodaeth leol. Mae gan y siop anrhegion gyfoes amrywiaeth o anrhegion o safon gan gynnwys nwyddau Harry Potter. Mae Caffi’r Gigfran yn cynnig prydau poeth a byrbrydau oer ynghyd â chacennau cartref blasus a dewis gwych o ddiodydd poeth ac oer. Mae ystafell gyfarfod ar gael i’w llogi ar gyfer cyrsiau hyfforddi, cynadleddau a chyfarfodydd.

Caffi’r Gigfran

COVID TAKEAWAY CAFE – Yn cynnig bwydlen symlach o fwyd poeth ac oer rhwng 10am a 4pm bob dydd (Diodydd ar gael rhwng 9.30am – 4.30pm) 

Mae Caffi’r Gigfran yn gweithredu gwasanaeth tecawê yn unig ar hyn o bryd, hyd nes y clywir yn wahanol. Ewch i’r dudalen gartref i weld yr oriau agor diwygiedig: Oriau agor

Mae amrywiaeth eang o brydau a byrbrydau ar gael yng Nghaffi’r Gigfran – gyda digon o seddi dan do mewn man golau ac awyrog, neu gallwch ddewis bwyta yn yr awyr agored ar yr ardal decin, sy’n ymestyn o amgylch y Ganolfan ac yn edrych allan dros Afon Nantcarn. Mae’r caffi’n defnyddio cynnyrch lleol ac yn cefnogi cyflenwyr lleol pryd bynnag y bo modd. Mwynhewch dafell o gacen cartref, pryd poeth neu fyrbryd.

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr yn cydymffurfio’n llwyr ag anghenion Hygyrchedd Anabl ac mae ganddi ardal sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn ar y decin cefn. Mae cadeiriau uchel ar gael ynghyd â chyfleusterau newid cewynnau.

Siop Anrhegion

P’un a yw’n anrheg i ffrind i aelod o’r teulu, mae gennym ddetholiad o gynhyrchion sy’n addas i bob chwaeth a chyllideb. Mae ein hamrywiaeth o gynnyrch yn gymysgedd o bethau ffordd o fyw a thueddiadau tymhorol ynghyd â chornel â thema Harry Potter sy’n cynnwys bocsys cadw a chelf wal wedi’i hysbrydoli gan arwyddion stryd.

Edrychwch ar ein dewis helaeth o syniadau rhodd Nadolig sy’n cynnig rhywbeth gwahanol i fanwerthwyr y stryd fawr. Mae’r dewis o anrhegion ac addurniadau Nadolig ar gael o ganol mis Hydref.

Ystafell Gyfarfod

Gall ein hystafell gyfarfod lletya hyd at 60 o bobl mewn arddull theatr, 36 o bobl gyda byrddau a 30 o bobl gyda byrddau siâp pedol, a gall letya grwpiau llai ar gyfer seminarau a chyfarfodydd.

Mae offer ar gael ar gyfer cyflwyniadau PowerPoint ynghyd â siart troi.

Mae peiriant diodydd poeth ar gael yn yr ystafell pan fo angen, mae’r taliadau’n seiliedig ar gyfrif y peiriant ar ddiwedd y dydd. Mae croeso i fynychwyr ddefnyddio’r oergell a’r meicrodon.

Pris llogi’r ystafell: £50 hanner dydd a £100 diwrnod llawn (heb gynnwys TAW)

Mae gwasanaeth arlwyo ar y safle ar gael ar gyfer grwpiau sy’n dymuno defnyddio ein cyfleusterau ar gyfer hyfforddiant, cynadleddau a chyfarfodydd. Ffoniwch y ganolfan ymwelwyr ar 01495 272001 i drafod cyfraddau llogi’r ystafell ac i drafod eich anghenion.

Digwyddiadau Cwmcarn

  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales