|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Gweithgareddau Awyr Agored

Crwydrwch drwy Goedwig Cwmcarn ar feic neu ar droed.

Crwydrwch drwy Goedwig Cwmcarn ar feic neu ar droed.
Mae bryniau’r hen ardal gloddio hon wedi’u trawsnewid i fod yn goedwigoedd heddychlon gyda golygfeydd trawiadol lle mae natur wedi adennill mwyafrif o dir diwydiannol y gorffennol. Erbyn hyn, mae Coedwig Cwmcarn yn hafan i bobl a bywyd gwyllt.

Mae Coedwig Cwmcarn yn baradwys beicio mynydd, sy’n cynnig tri llwybr beicio mynydd a phedwerydd ar y gweill. Mae pob dim ar gael ar gyfer diwrnod o feicio cyffrous ar gyfer pobl sy’n gaeth i adrenalin – gan gynnwys digon o leoedd parcio, siop atgyweirio beiciau a gwasanaeth cludo. Beth am estyn eich ymweliad drwy aros yn un o’n podiau glampio neu yn y cabanau newydd sydd ar y safle. Yn y ganolfan ymwelwyr, mae Caffi’r Gigfran yn darparu brecwast, ynghyd â byrbrydau a phrydau swmpus.

P’un a ydych am gael taith gredded neu dro bach hamddenol, mae gan Goedwig Cwmcarn bob dim, o deithiau heriol i gopa Twmbarlwm i lwybrau ysgafn o amgylch y goedwig a llawr y cwm. Edrychwch ar ein llwybrau isod.

Beicio Mynydd yng Nghoedwig Cwmcarn

Cewch ddigon o antur beicio yng Nghwmcarn gyda’r tri llwybr beicio mynydd anhygoel sydd ar gael. Dau lwybr â gradd goch ‘anodd’ ac un llwybr ‘eithafol – dydyn nhw ddim yn addas ar gyfer y gwangalon. Mae modd defnyddio’r llwybrau am ddim, ac maen nhw ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Darganfod mwy >

Cerdded yng Nghoedwig Cwmcarn

Mae Coedwig Cwmcarn ymhlith goreuon Cymru ar gyfer teithiau cerdded. Cewch ddewis o Daith Gerdded Nantcarn, llwybr ysgafn ar hyd y llyn, neu Daith Gerdded 1807, llwybr ychydig yn fwy llafurus dros 9 milltir sy’n cynnwys nodweddion hanesyddol, coetiroedd syfrdanol a golygfeydd gwych.

Nodwch fod gwyriadau ar nifer o’r llwybrau hirach gan fod gwaith torri coed yn digwydd ar y safle. Gwiriwch yn y ganolfan ymwelwyr cyn cychwyn, neu ddilyn yr arwyddion ar hyd y llwybrau sy’n nodi’r gwyriad.

Darganfod mwy >

Maes Chwarae Antur Coedwig Cwmcarn

Yn 2019, death lansiad y maes chwarae antur newydd gwych. Mae’r maes chwarae wedi’i leoli ger y llyn, ac yn addas i blant 7+ oed.

Anturiaethau Caerffili

Mae Anturiaethau Caerffili yn ddigon ffodus i gael Coedwig Cwmcarn yn gartref iddynt – y lle perffaith ar gyfer beicio mynydd,
cyfeiriannu a gweithgareddau dŵr ar y llyn.

Mae gan Goedwig Cwmcarn gymaint i’w gynnig ar gyfer diwrnod allan ymlaciol neu anturiaethus. Fodd bynnag, os hoffech chi gymryd eich antur i’r cam nesaf, mae Anturiaethau Caerffili yn cynnig gymaint o weithgareddau ar y safle neu leoliadau eraill ar gyfer grwpiau ac unigolion.

Bydd Diwrnodau Anturiaethau Gwych yn digwydd yn ystod gwyliau’r ysgol ar gyfer plant 7-12 oed.
Cysylltwch âg Anturiaethau Caerffili:-
Ffôn: 01495 271234
E-bost: anturiaethaucaerffili@caerffili.gov.uk

Dilynwch Anturiaethau Caerffili ar Facebook:

 

  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales