|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Gwybodaeth i Ymwelwyr

Oriau Agor y Ganolfan Ymwelwyr

Ar agor bob dydd 9.00am – 5.00pm

Ar gau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd o 25 Rhagfyr tan 2 Ionawr.

Maes Parcio

Ar hyn o bryd mae parcio ceir AM DDIM.

Cyfarwyddiadau

Ar y ffordd – cyfeiriwch at y map isod

Wrth i chi nesáu at Goedwig Cwmcarn, dilynwch yr arwyddion ar gyfer y safle, gan y bydd Systemau Llywio â Lloeren yn eich cyfeirio at ystâd dai leol.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Bws

Mae’r safleoedd bysiau mwyaf cyfleus ar Silver Street sydd ar Twyncarn Road ym Mhont-y-waun. Mae’r rhain ar yr heol sy’n arwain at brif fynedfa Coedwig Cwmcarn.

Mae amserlenni bysiau Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gael yma

Map bysiau a threnau Bwrdeistref Sirol Caerffili

Trenau

Yr orsaf drenau agosaf yw Crosskeys, sef taith gerdded o dua 15 munud o’r ganolfan ymwelwyr.

Amserlenni Trafnidiaeth Cymru

Ymholiadau National Rail

Traveline Cymru – Cynlluniwr Taith

Ffordd Goedwig Cwmcarn – Dod yn fuan!

Mae paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer ailagor Gyriant Coedwig Cwmcarn saith milltir o hyd. Ymwelwch yn fuan i gael mwy o wybodaeth

  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales