|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cwmcarn Visitor Centre

Aros gyda ni

Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau Awyr Agored

Archwilio >

Canolfan Ymwelwyr a Digwyddiadau

Ymweld >

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ymweld >

Dianc i Fyd Natur

O anturiaethau gwefreiddiol i wyliau tawel dros nos, mae Coedwig Cwmcarn yn ddigon agos i ddianc iddo’n hawdd ond eto’n teimlo fel eich bod filiwn o filltiroedd i ffwrdd. Dewch yma i anturio neu ymlacio, chi sydd â’r dewis; dewiswch o lwybrau beicio mynydd a gweithgareddau dŵr llawn adrenalin neu fwynhau crwydro un o’r llwybrau cerdded niferus a chael paned o wasanaeth tecawê Caffi’r.

Rydyn ni nawr ar agor 7 diwrnod yr wythnos!
Dydd Llun i ddydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul 9am–5pm, a dydd Gwener 9am–4.30pm, ar gyfer y cyfleusterau canlynol:
• Derbynfa a siop roddion
• Cyfleusterau tŷ bach cyfyngedig

Rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â’r ganolfan ymwelwyr.

Dydd Llun i ddydd Sul 9.30am–4pm (archebion bwyd 10am–3.30pm)
• Tecawê yng Nghaffi’r Gigfran gyda bwydlen gyfyngedig

Sylwch y bydd y mesurau canlynol ar waith:
• Cadw pellter o 2 fetr wrth giwio i archebu
• Bydd system unffordd ar waith o amgylch y ganolfan
• Rhoddir rhifau archebu i gwsmeriaid. Pan fydd archebion yn barod, bydd y rhif yn cael ei alw a gall cwsmeriaid gasglu eu bwyd o’r man casglu

Mae’r maes chwarae antur bellach ar agor ac mae’r safle gwersylla, y podiau glampio a llety ar gael i’w cadw dros y ffôn. Dim ond ymwelwyr o’r un aelwyd sy’n cael archebu lle;ni all aelwydydd cymysg aros yn yr un pod.

I gael yr wybodaeth a’r canllawiau cyfyngiadau symud lleol diweddaraf, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili:
Coronafeirws – cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

 

Podiau Glampio, Cabanau Moethus a Maes Gwersylla

Gyda chwe chaban moethus newydd sbon, deg pod glampio a saith llain gwersylla, gallwch ddewis y llety fwyaf addas i chi.

*Gwyliau caban dros y Pasg – prisiau’n cychwyn o £285*

Arhoswch gyda ni mewn caban moethus am 3 noson y Pasg nesaf gyda’r gost yn cychwyn o £285. Dewiswch eich dyddiad dewisol ar ein calendr archebu i weld ein cynigion gwych.

Rhagor o wybodaeth >

Ewch i weld Coedwig Cwmcarn

Mwynhewch daith drwy Goedwig Cwmcarn ar y ddaear neu yn yr awyr. Dewch i weld y cabanau syfrdanol newydd, y podiau glampio a’r cae chwarae antur, i gyd wedi’u lleoli yng Nghwmcarn.

Gwyliwch y fideo llawn yma >

Gwyliwch bob un o’n fideos ar ein sianel YouTube >

Digwyddiadau Cwmcarn

Cystadleuaeth Lluniau Coedwig Cwmcarn!

Efallai nad ydym yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau a gweithdai yng Nghoedwig Cwmcarn ar hyn o bryd ond mae gennym gystadleuaeth wych i dynnu lluniau i gymryd rhan ynddo. I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen gystadlu.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth ar ein Tudalen Facebook a’n Tudalen Instagram.

Pob lwc!

Newyddion Fforest Cwmcarn

 • Progress on Forest Drive October 2020

  Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer ailagor Ffordd Goedwig Cwm Carn

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau fod y gwaith i roi wyneb newydd ar Ffordd Goedwig Cwmcarn yn mynd rhagddo, wrth iddo agosáu at gau pen y mwdwl ar […]

  Darllen mwy >
 • Gwelliannau I Faes Parcio Glan Y Llyn A Maes Parcio Olwyn Y Pwll Coedwig Cwmcarn

  Mae’r cynlluniau ar y gweill i ddatblygu amgylchedd defnyddwyr newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn a hoffwn ni eu rhannu gyda chi. Bydd y gwelliannau tirlunio arfaethedig yn golygu bydd […]

  Darllen mwy >
 • Enwir Coedwig Cwmcarn yn un o fannau gwyrdd gorau’r wlad

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o safon. Bydd y faner yn chwifio yng Nghoedwig Cwmcarn i gydnabod […]

  Darllen mwy >
 • Llwybrau beicio newydd yn dod i Goedwig Cwmcarn

  Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu llwybrau beicio newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn. Bydd y gwelliannau yn golygu y bydd y llwybrau beicio a beicio mynydd presennol yn […]

  Darllen mwy >
 • Mae Emma, sy’n flogio, yn profi gwyliau yn un o gabanau Coedwig Cwmcarn

  Mae Emma, sy’n brofiadol wrth flogio, yn ymweld â Choedwig Cwmcarn i brofi gwyliau dros nos mewn un o’r cabanau moethus newydd sbon. Mae Emma yn rhoi cynnig ar y […]

  Darllen mwy >

Gweld yr holl newyddion >

 • Caerphilly County Borough Council logo
 • Natural Resources Wales