|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cwmcarn Visitor Centre

Aros gyda ni

Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau Awyr Agored

Archwilio >

Canolfan Ymwelwyr a Digwyddiadau

Ymweld >

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ymweld >

DIWEDDARIAD AR GYFLEUSTERAU COEDWIG CWMCARN

O ddydd Iau 6 Awst 2020 byddwn ni ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 10am – 4pm:

Rydyn ni bellach wedi ailagor y cyfleusterau canlynol:
• Cyfleusterau toiled cyfyngedig yn ystod oriau agor
• Derbynfa a siop roddion

Dydd Iau – Dydd Sul 10-4pm:

 • Tecawê yng Nghaffi’r Gigfran gyda bwydlen gyfyngedig

Maes Chwarae Antur ar agor
Gwersyllfa a Podiau Glampio (6 coden wedi’u dodrefnu) – mae archebu ar-lein nawr ar gael ar gyfer gwyliau yn dechrau o ddydd Gwener 7 Awst 2020.

Sylwch y bydd y mesurau canlynol ar waith:
• Cadw pellter o 2 metr wrth giwio i archebu
• Bydd system unffordd ar waith o amgylch y ganolfan
• Rhoddir rhifau archebu i gwsmeriaid. Pan fydd archebion yn barod, bydd y rhif yn cael ei alw a gall cwsmeriaid gasglu eu bwyd o’r man casglu

Byddwn yn monitro’r cyngor gan Lywodraeth Cymru yn gyson ac yn hysbysu ein cwsmeriaid am benderfyniadau.
Diolch am eich help a’ch amynedd yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Dianc i Fyd Natur

O anturiaethau gwefreiddiol i wyliau tawel dros nos, mae Coedwig Cwmcarn yn ddigon agos i ddianc iddo’n hawdd ond eto’n teimlo fel eich bod miliwn o filltiroedd i ffwrdd.  Dewch yma i anturio neu ymlacio, chi sydd â’r dewis; dewiswch o lwybrau beicio mynydd a gweithgareddau dŵr llawn adrenalin neu fwynhau crwydro un o’r llwybrau cerdded niferus a chael paned yng Nghaffi’r Gigfran.

Podiau Glampio, Cabanau Moethus a Maes Gwersylla

Gyda chwe chaban moethus newydd sbon, deg pod glampio a saith llain gwersylla, gallwch ddewis y llety fwyaf addas i chi.

*Gwyliau caban dros y Pasg – prisiau’n cychwyn o £285*

Arhoswch gyda ni mewn caban moethus am 3 noson y Pasg nesaf gyda’r gost yn cychwyn o £285. Dewiswch eich dyddiad dewisol ar ein calendr archebu i weld ein cynigion gwych.

Rhagor o wybodaeth >

Ewch i weld Coedwig Cwmcarn

Mwynhewch daith drwy Goedwig Cwmcarn ar y ddaear neu yn yr awyr. Dewch i weld y cabanau syfrdanol newydd, y podiau glampio a’r cae chwarae antur, i gyd wedi’u lleoli yng Nghwmcarn.

Gwyliwch y fideo llawn yma >

Gwyliwch bob un o’n fideos ar ein sianel YouTube >

Digwyddiadau Cwmcarn

Gweld pob digwyddiad >

Cwmcarn Forest News

 • Ennill gwyliau tridiau mewn caban moethus i hyd at 4 person

  Er mwyn cydnabod lansiad gwefan newydd Coedwig Cwmcarn, rydyn ni’n cynnig gwyliau mewn un o’n cabanau moethus newydd sbon yng Nghoedwig Cwmcarn i un enillydd ffodus. Mae’r wobr yn cynnwys […]

  Darllen mwy >
 • Llwybrau beicio newydd yn dod i Goedwig Cwmcarn

  Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu llwybrau beicio newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn. Bydd y gwelliannau yn golygu y bydd y llwybrau beicio a beicio mynydd presennol yn […]

  Darllen mwy >
 • Mae Emma, sy’n flogio, yn profi gwyliau yn un o gabanau Coedwig Cwmcarn

  Mae Emma, sy’n brofiadol wrth flogio, yn ymweld â Choedwig Cwmcarn i brofi gwyliau dros nos mewn un o’r cabanau moethus newydd sbon. Mae Emma yn rhoi cynnig ar y […]

  Darllen mwy >
 • Cwmcarn forest Christmas gifts

  Mae Siôn Corn yn dychwelyd a’i Wlad Hudol y Gaeaf yng Nghoedwig Cwmcarn

  Cadwch eich lle nawr i ymweld â Siôn Corn yn ei Wlad Hudol y Gaeaf fis Rhagfyr hwn. Camwch i mewn i’r ardd dan orchudd eira a gwylio’r coblynnod chwareus […]

  Darllen mwy >
 • Family walking at Cwmcarn

  Cwmcarn yn cyrraedd Neuadd Enwogion TripAdvisor gyda Thystysgrif Rhagoriaeth!

  Mae Coedwig Cwmcarn wedi ennill gwobr ‘Tystysgrif Rhagoriaeth’ sy’n anrhydeddu busnesau lletygarwch sy’n derbyn adolygiadau rhagorol cyson ar TripAdvisor. Dim ond y 10 y cant uchaf o’r llety, atyniadau, bwytai, […]

  Darllen mwy >

Gweld yr holl newyddion >

 • Caerphilly County Borough Council logo