|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cwmcarn Visitor Centre

Aros gyda ni

Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau Awyr Agored

Archwilio >

Canolfan Ymwelwyr a Digwyddiadau

Ymweld >

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ymweld >

Coronafeirws – cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dianc i Fyd Natur

O anturiaethau gwefreiddiol i wyliau tawel dros nos, mae Coedwig Cwmcarn yn ddigon agos i ddianc iddo’n hawdd ond eto’n teimlo fel eich bod filiwn o filltiroedd i ffwrdd. Dewch yma i anturio neu ymlacio, chi sydd â’r dewis; dewiswch o lwybrau beicio mynydd a gweithgareddau dŵr llawn adrenalin neu fwynhau crwydro un o’r llwybrau cerdded niferus a chael paned o wasanaeth tecawê Caffi’r.

Podiau Glampio, Cabanau Moethus a Maes Gwersylla

Gyda chwe chaban moethus newydd sbon, deg pod glampio a saith llain gwersylla, gallwch ddewis y llety fwyaf addas i chi.

*Gwyliau caban dros y Pasg – prisiau’n cychwyn o £285*

Arhoswch gyda ni mewn caban moethus am 3 noson y Pasg nesaf gyda’r gost yn cychwyn o £285. Dewiswch eich dyddiad dewisol ar ein calendr archebu i weld ein cynigion gwych.

Rhagor o wybodaeth >

Ewch i weld Coedwig Cwmcarn

Mwynhewch daith drwy Goedwig Cwmcarn ar y ddaear neu yn yr awyr. Dewch i weld y cabanau syfrdanol newydd, y podiau glampio a’r cae chwarae antur, i gyd wedi’u lleoli yng Nghwmcarn.

Gwyliwch y fideo llawn yma >

Gwyliwch bob un o’n fideos ar ein sianel YouTube >

Allwch chi anelu am y bryniau a mynd am dro yn y car o amgylch ysblander Coedwig Cwmcarn.

Ymdroellwch ar hyd troadau’r ffordd a chaniatáu i’r goedwig hudolus eich trochi mewn tawelwch, lle gallwch chi anghofio am weddill y byd.

Rhagor o wybodaeth >

Newyddion Fforest Cwmcarn

 • Mae Cwmcarn Forest Drive yn dychwelyd

  Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd gatiau Ffordd Goedwig Cwmcarn yn ailagor ddydd Llun 21 Mehefin am y tro cyntaf ers dros chwe blynedd. Dim ond taith […]

  Darllen mwy >
 • Progress on Forest Drive October 2020

  Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer ailagor Ffordd Goedwig Cwm Carn

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau fod y gwaith i roi wyneb newydd ar Ffordd Goedwig Cwmcarn yn mynd rhagddo, wrth iddo agosáu at gau pen y mwdwl ar […]

  Darllen mwy >
 • Gwelliannau I Faes Parcio Glan Y Llyn A Maes Parcio Olwyn Y Pwll Coedwig Cwmcarn

  Mae’r cynlluniau ar y gweill i ddatblygu amgylchedd defnyddwyr newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn a hoffwn ni eu rhannu gyda chi. Bydd y gwelliannau tirlunio arfaethedig yn golygu bydd […]

  Darllen mwy >
 • Enwir Coedwig Cwmcarn yn un o fannau gwyrdd gorau’r wlad

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o safon. Bydd y faner yn chwifio yng Nghoedwig Cwmcarn i gydnabod […]

  Darllen mwy >
 • Llwybrau beicio newydd yn dod i Goedwig Cwmcarn

  Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu llwybrau beicio newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn. Bydd y gwelliannau yn golygu y bydd y llwybrau beicio a beicio mynydd presennol yn […]

  Darllen mwy >

Gweld yr holl newyddion >

 • Caerphilly County Borough Council logo
 • Natural Resources Wales