|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cwmcarn Visitor Centre

Aros gyda ni

Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau Awyr Agored

Archwilio >

Canolfan Ymwelwyr a Digwyddiadau

Ymweld >

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ymweld >

Coronafeirws – cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dianc i Fyd Natur

O anturiaethau gwefreiddiol i wyliau tawel dros nos, mae Coedwig Cwmcarn yn ddigon agos i ddianc iddo’n hawdd ond eto’n teimlo fel eich bod filiwn o filltiroedd i ffwrdd. Dewch yma i anturio neu ymlacio, chi sydd â’r dewis; dewiswch o lwybrau beicio mynydd a gweithgareddau dŵr llawn adrenalin neu fwynhau crwydro un o’r llwybrau cerdded niferus a chael paned o wasanaeth tecawê Caffi’r.

Podiau Glampio, Cabanau Moethus a Maes Gwersylla

Gyda chwe chaban moethus newydd sbon, deg pod glampio a saith llain gwersylla, gallwch ddewis y llety fwyaf addas i chi.

*Gwyliau caban dros y Pasg – prisiau’n cychwyn o £285*

Arhoswch gyda ni mewn caban moethus am 3 noson y Pasg nesaf gyda’r gost yn cychwyn o £285. Dewiswch eich dyddiad dewisol ar ein calendr archebu i weld ein cynigion gwych.

Rhagor o wybodaeth >

Ewch i weld Coedwig Cwmcarn

Mwynhewch daith drwy Goedwig Cwmcarn ar y ddaear neu yn yr awyr. Dewch i weld y cabanau syfrdanol newydd, y podiau glampio a’r cae chwarae antur, i gyd wedi’u lleoli yng Nghwmcarn.

Gwyliwch y fideo llawn yma >

Gwyliwch bob un o’n fideos ar ein sianel YouTube >

Allwch chi anelu am y bryniau a mynd am dro yn y car o amgylch ysblander Coedwig Cwmcarn.

Ymdroellwch ar hyd troadau’r ffordd a chaniatáu i’r goedwig hudolus eich trochi mewn tawelwch, lle gallwch chi anghofio am weddill y byd.

Rhagor o wybodaeth >

Newyddion Fforest Cwmcarn

 • 5 Peth gwych i’w gweld a’u gwneud yng nghoedwig Cwmcarn

   1. Trefnu profiad gwersylla moethus Os nad ydych chi’n hollol barod ar gyfer ymdrechion gwersylla, ond yn ffansio byw yn yr awyr agored, beth am roi cynnig ar rywbeth ychydig […]

  Darllen mwy >
 • Mae Cwmcarn Forest Drive yn dychwelyd

  Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd gatiau Ffordd Goedwig Cwmcarn yn ailagor ddydd Llun 21 Mehefin am y tro cyntaf ers dros chwe blynedd. Dim ond taith […]

  Darllen mwy >
 • Progress on Forest Drive October 2020

  Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer ailagor Ffordd Goedwig Cwm Carn

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau fod y gwaith i roi wyneb newydd ar Ffordd Goedwig Cwmcarn yn mynd rhagddo, wrth iddo agosáu at gau pen y mwdwl ar […]

  Darllen mwy >
 • Gwelliannau I Faes Parcio Glan Y Llyn A Maes Parcio Olwyn Y Pwll Coedwig Cwmcarn

  Mae’r cynlluniau ar y gweill i ddatblygu amgylchedd defnyddwyr newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn a hoffwn ni eu rhannu gyda chi. Bydd y gwelliannau tirlunio arfaethedig yn golygu bydd […]

  Darllen mwy >
 • Enwir Coedwig Cwmcarn yn un o fannau gwyrdd gorau’r wlad

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o safon. Bydd y faner yn chwifio yng Nghoedwig Cwmcarn i gydnabod […]

  Darllen mwy >

Gweld yr holl newyddion >

 • Caerphilly County Borough Council logo
 • Natural Resources Wales