|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cwmcarn Visitor Centre

Aros gyda ni

Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau Awyr Agored

Archwilio >

Canolfan Ymwelwyr a Digwyddiadau

Ymweld >

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ymweld >

Croeso’n ôl!

Gan fod cyfyngiadau yn dechrau cael eu llacio yma yng Nghymru, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn cymryd archebion ar gyfer ein cabanau, carafanau hunangynhwysol a chartrefi modur *

Mae modd llogi dros y ffôn ar 01495 272001, bob dydd rhwng 10am a 2pm.

*Nid oes modd llogi podiau na lleiniau pebyll am y tro. NI FYDD y caffi, y bloc cawodydd na’r toiledau ar agor.*

I gael yr wybodaeth a’r canllawiau cyfyngiadau symud lleol diweddaraf, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: Coronafeirws – cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dianc i Fyd Natur

O anturiaethau gwefreiddiol i wyliau tawel dros nos, mae Coedwig Cwmcarn yn ddigon agos i ddianc iddo’n hawdd ond eto’n teimlo fel eich bod filiwn o filltiroedd i ffwrdd. Dewch yma i anturio neu ymlacio, chi sydd â’r dewis; dewiswch o lwybrau beicio mynydd a gweithgareddau dŵr llawn adrenalin neu fwynhau crwydro un o’r llwybrau cerdded niferus a chael paned o wasanaeth tecawê Caffi’r.

Podiau Glampio, Cabanau Moethus a Maes Gwersylla

Gyda chwe chaban moethus newydd sbon, deg pod glampio a saith llain gwersylla, gallwch ddewis y llety fwyaf addas i chi.

*Gwyliau caban dros y Pasg – prisiau’n cychwyn o £285*

Arhoswch gyda ni mewn caban moethus am 3 noson y Pasg nesaf gyda’r gost yn cychwyn o £285. Dewiswch eich dyddiad dewisol ar ein calendr archebu i weld ein cynigion gwych.

Rhagor o wybodaeth >

Ewch i weld Coedwig Cwmcarn

Mwynhewch daith drwy Goedwig Cwmcarn ar y ddaear neu yn yr awyr. Dewch i weld y cabanau syfrdanol newydd, y podiau glampio a’r cae chwarae antur, i gyd wedi’u lleoli yng Nghwmcarn.

Gwyliwch y fideo llawn yma >

Gwyliwch bob un o’n fideos ar ein sianel YouTube >

Digwyddiadau Cwmcarn

*TOCYNNAU RHODD AR GYFER PODIAU GLAMPIO A CHABANAU COEDWIG CWMCARN!*
Mae angen rhywbeth i ni i gyd edrych ymlaen ato yn 2021, felly beth am roi profiad i’ch anwyliaid. Gellir cyfnewid tocynnau fel taliad rhannol neu llawn ar gyfer gwyliau mewn unrhyw pod neu gaban.

Newyddion Fforest Cwmcarn

 • Progress on Forest Drive October 2020

  Paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer ailagor Ffordd Goedwig Cwm Carn

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau fod y gwaith i roi wyneb newydd ar Ffordd Goedwig Cwmcarn yn mynd rhagddo, wrth iddo agosáu at gau pen y mwdwl ar […]

  Darllen mwy >
 • Gwelliannau I Faes Parcio Glan Y Llyn A Maes Parcio Olwyn Y Pwll Coedwig Cwmcarn

  Mae’r cynlluniau ar y gweill i ddatblygu amgylchedd defnyddwyr newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn a hoffwn ni eu rhannu gyda chi. Bydd y gwelliannau tirlunio arfaethedig yn golygu bydd […]

  Darllen mwy >
 • Enwir Coedwig Cwmcarn yn un o fannau gwyrdd gorau’r wlad

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o safon. Bydd y faner yn chwifio yng Nghoedwig Cwmcarn i gydnabod […]

  Darllen mwy >
 • Llwybrau beicio newydd yn dod i Goedwig Cwmcarn

  Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu llwybrau beicio newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn. Bydd y gwelliannau yn golygu y bydd y llwybrau beicio a beicio mynydd presennol yn […]

  Darllen mwy >
 • Mae Emma, sy’n flogio, yn profi gwyliau yn un o gabanau Coedwig Cwmcarn

  Mae Emma, sy’n brofiadol wrth flogio, yn ymweld â Choedwig Cwmcarn i brofi gwyliau dros nos mewn un o’r cabanau moethus newydd sbon. Mae Emma yn rhoi cynnig ar y […]

  Darllen mwy >

Gweld yr holl newyddion >

 • Caerphilly County Borough Council logo
 • Natural Resources Wales