|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cwmcarn Visitor Centre

Aros gyda ni

Rhagor o wybodaeth >

Gweithgareddau Awyr Agored

Archwilio >

Canolfan Ymwelwyr a Digwyddiadau

Ymweld >

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ymweld >

Dianc i Fyd Natur

O anturiaethau gwefreiddiol i wyliau tawel dros nos, mae Coedwig Cwmcarn yn ddigon agos i ddianc iddo’n hawdd ond eto’n teimlo fel eich bod filiwn o filltiroedd i ffwrdd. Dewch yma i anturio neu ymlacio, chi sydd â’r dewis; dewiswch o lwybrau beicio mynydd a gweithgareddau dŵr llawn adrenalin neu fwynhau crwydro un o’r llwybrau cerdded niferus a chael paned o wasanaeth tecawê Caffi’r Gigfran.

Noder: O ganlyniad i’r cyfyngiadau symud lleol sydd ar waith (o 8 Medi), dim ond trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili ddylai ymweld â Choedwig Cwmcarn. Rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â’r ganolfan ymwelwyr.

Rydyn ni nawr ar agor 7 diwrnod yr wythnos!
Dydd Llun i ddydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul 9am–5pm, a dydd Gwener 9am–4.30pm, ar gyfer y cyfleusterau canlynol:
• Derbynfa a siop roddion
• Cyfleusterau tŷ bach cyfyngedig

Dydd Llun i ddydd Sul 9.30am–4pm (archebion bwyd 10am–3.30pm)
• Tecawê yng Nghaffi’r Gigfran gyda bwydlen gyfyngedig

Sylwch y bydd y mesurau canlynol ar waith:
• Cadw pellter o 2 fetr wrth giwio i archebu
• Bydd system unffordd ar waith o amgylch y ganolfan
• Rhoddir rhifau archebu i gwsmeriaid. Pan fydd archebion yn barod, bydd y rhif yn cael ei alw a gall cwsmeriaid gasglu eu bwyd o’r man casglu

Mae’r maes chwarae antur bellach ar agor ac mae’r maes gwersylla a’r podiau glampio (6 phod wedi’u dodrefnu) ar gael i’w cadw dros y ffôn. Sylwch, dim ond trigolion sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili sy’n cael cadw lle. Dim ond ymwelwyr o’r un aelwyd sy’n cael cadw lle; ni chaiff aelwydydd cymysg aros yn yr un pod.

I gael yr wybodaeth a’r canllawiau cyfyngiadau symud lleol diweddaraf, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili:
Coronafeirws – cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

 

Podiau Glampio, Cabanau Moethus a Maes Gwersylla

Gyda chwe chaban moethus newydd sbon, deg pod glampio a saith llain gwersylla, gallwch ddewis y llety fwyaf addas i chi.

*Gwyliau caban dros y Pasg – prisiau’n cychwyn o £285*

Arhoswch gyda ni mewn caban moethus am 3 noson y Pasg nesaf gyda’r gost yn cychwyn o £285. Dewiswch eich dyddiad dewisol ar ein calendr archebu i weld ein cynigion gwych.

Rhagor o wybodaeth >

Ewch i weld Coedwig Cwmcarn

Mwynhewch daith drwy Goedwig Cwmcarn ar y ddaear neu yn yr awyr. Dewch i weld y cabanau syfrdanol newydd, y podiau glampio a’r cae chwarae antur, i gyd wedi’u lleoli yng Nghwmcarn.

Gwyliwch y fideo llawn yma >

Gwyliwch bob un o’n fideos ar ein sianel YouTube >

Digwyddiadau Cwmcarn

Gobeithio y byddwn yn cynnal digwyddiadau a gweithdai cyffrous newydd yn 2021, a fyddech cystal ag edrych yn ôl am ragor o wybodaeth.

Cwmcarn Forest News

 • Gwelliannau I Faes Parcio Glan Y Llyn A Maes Parcio Olwyn Y Pwll Coedwig Cwmcarn

  Mae’r cynlluniau ar y gweill i ddatblygu amgylchedd defnyddwyr newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn a hoffwn ni eu rhannu gyda chi. Bydd y gwelliannau tirlunio arfaethedig yn golygu bydd […]

  Darllen mwy >
 • Enwir Coedwig Cwmcarn yn un o fannau gwyrdd gorau’r wlad

  Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o safon. Bydd y faner yn chwifio yng Nghoedwig Cwmcarn i gydnabod […]

  Darllen mwy >
 • Llwybrau beicio newydd yn dod i Goedwig Cwmcarn

  Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu llwybrau beicio newydd a gwell yng Nghoedwig Cwmcarn. Bydd y gwelliannau yn golygu y bydd y llwybrau beicio a beicio mynydd presennol yn […]

  Darllen mwy >
 • Mae Emma, sy’n flogio, yn profi gwyliau yn un o gabanau Coedwig Cwmcarn

  Mae Emma, sy’n brofiadol wrth flogio, yn ymweld â Choedwig Cwmcarn i brofi gwyliau dros nos mewn un o’r cabanau moethus newydd sbon. Mae Emma yn rhoi cynnig ar y […]

  Darllen mwy >
 • Family walking at Cwmcarn

  Cwmcarn yn cyrraedd Neuadd Enwogion TripAdvisor gyda Thystysgrif Rhagoriaeth!

  Mae Coedwig Cwmcarn wedi ennill gwobr ‘Tystysgrif Rhagoriaeth’ sy’n anrhydeddu busnesau lletygarwch sy’n derbyn adolygiadau rhagorol cyson ar TripAdvisor. Dim ond y 10 y cant uchaf o’r llety, atyniadau, bwytai, […]

  Darllen mwy >

Gweld yr holl newyddion >

 • Caerphilly County Borough Council logo
 • Natural Resources Wales