|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Beicio Mynydd yng Nghoedwig Cwmcarn

Dyma’ch cyfle i fwynhau hwyl trac sengl ac antur yr allt ar lwybrau beicio mynydd Cwmcarn. Mae Cwmcarn o fewn taith gyrru hanner awr o Bont Tywysog Cymru a dim ond 10 munud o Gyffordd 28 yr M4.

Y llwybrau trac sengl gwyllt a mwy naturiol yw’r ‘Cafall’ a ‘Llwybr y Twrch’ chwedlonol. Bydd y ddau lwybr gradd goch yn bendant yn cadw’ch ffocws wrth fynd ar eu hyd, ond os arhoswch i ddal eich gwynt a byddwch yn edrych allan dros Fôr Hafren. Mae Llwybr Gwaered y Mynydd yn cynnig dewis gradd eithafol arall i’r rhai sy’n ymuno â’r gwasanaeth cludo beiciau mynydd a ddarperir gan ‘Cwmdown’, i archebu cliciwch yma.

Weithiau, bydd y llwybrau beicio mynydd ar gau neu wedi’u gwyro wrth wneud gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau eraill yng Nghoedwig Cwmcarn. Dilynwch arwyddion y gwyriad neu gyfarwyddiadau gan y staff ar y safle. Am wybodaeth am y llwybrau sydd ar gau neu wedi’u gwyro, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ddilyn y ddolen hon: https://cyfoethnaturiol.cymru/days-out/places-to-visit/south-east-wales/cwm-carn-forest/?lang=cy

Dilynwch God Beicio’r Goedwig

  • Peidiwch â dibynnu ar eraill: Allwch chi gyrraedd adref yn ddiogel? Secrhewch fod gennych chi’r offer cywir ac yn gwybod sut i’w ddefnyddio.
  • Er eich diogelwch eich hun: Gwisgwch y dillad diogelwch cywir bob amser, a defnyddio helmed a menig beicio o leiaf.
  • Peidiwch â mynd y tu hwnt i’ch gallu: Ystyriwch bob naid a her yn gyntaf, a pheidio â’u gwneud os nad ydych yn hollol sicr y gallwch chi’u cyflawni! Hyfforddwch yn gywir, yn enwedig ar gyfer llwybrau anodd a thechnegol.
  • Ar y ffordd ac oddi arni: Rhaid disgwyl yr annisgwyl – cadwch lygaid allan am ymwelwyr eraill. Er eich diogelwch eich hun ac eraill, dilynwch yr arwyddion rhybudd ac unrhyw gyngor a roddir i chi ar bob adeg. Os bydd cerbyd yn llwytho coed, stopiwch ac aros i’r gyrrwr adael i chi fynd heibio’n ddiogel.
Image

Llwybr Cafall

Gan ddringo i uchderau dros 400 metr, mae'r llwybr hwn yn rhoi teimlad o antur o iawn i chi. Mae dringfeydd caled ac adrannau trac sengl tynn yn cyfuno â rhai disgyniadau serth a thechnegol ffantastig (cadwch lygad allan am yr adrannau’r Hideout, Rocky Valley, Heartbreak Ridge a Powder House) a phob un yn cynnig teimlad 'naturiol' gwych ar gyfer beicwyr profiadol yn unig. Cewch eich gwobrwyo gyda thaith beicio anhygoel a golygfeydd godidog o'r ardal gyfagos ar lwybr sy'n mynd â chi i rai o ardaloedd mwyaf anghysbell Coedwig Cwmcarn. Bydd angen i chi fod yn hunangynhaliol a disgwyl newidiadau i'r tywydd ar hyd y llwybr 'gradd goch' anodd a heriol hwn. Gradd y Llwybr - Coch / Anodd

Map Llwybr Cafall >

Image

Llwybr y Twrch

Mae hwn yn llwybr gwych o'r ansawdd uchaf sydd ddim yn addas i’r gwangalon. Mae'r llwybr hwn yn drac sengl pwrpasol am bron ei hyd gyfan. Mae'n amrywio o adrannau agored sy’n llifo i adrannau sy’n dechnegol dynn â gwreiddiau. Mae modd defnyddio’r trac ym mhob tywydd. Mewn mannau, mae'r llwybr cadw at ochrau ambell llethr goediog serth iawn, gan eich gorfodi i ganolbwyntio, tra mewn ardaloedd eraill mae'n ysgubo ar hyd tir agored gan roi cyfle i chi werthfawrogi golygfeydd dramatig y Môr Hafren a'r bryniau o’ch cwmpas. Gradd y Llwybr - Coch / Anodd

Map Llwybr y Twrch >

Image

Llwybr Gwaered y Mynydd

Y Mynydd Downhill isn't for the faint-hearted. Loads of berms, a few switch backs, doubles, a tunnel, rock steps, the bridge, hip jump, then there's the quarry gap if you've got the guts, and the bottom section which is just nuts, totally flat out. Designed by Phil Saxena of 'Full Contact Racing' and built by local riders including Rowan Sorrell, means this is one of the best downhill venues in the UK. The course is split into two runs, the 2-light run and the 3-light run, which merge about a third of the way down the mountain. The 2-light run is the easier of the two so that's the best place to start if its your first time. The 3-light run should be left to the more experienced rider as it's a bit steeper in places. The whole course is rollable, as long as you're careful. There are some really big jumps at Cwmcarn, but you can easily go round them if you want to. However, if you do like to fly then you're in for a real treat. Trail Grade - Bike Park Extreme

Map Llwybr Gwaered y Mynydd >

Image

Pa lwybr beicio mynydd sy'n addas i chi?

Gall beicio mynydd fod yn weithgaredd beryglus sy'n peri risg sylweddol. Dim ond ar ôl deall yr holl risgiau cynhenid yn llawn y dylid ymgymryd ag ef. Rhaid defnyddio'r canllaw hwn bob amser ochr yn ochr â’ch profiad, greddf a barn bwyllog eich hun.

Dewis y llwybr beicio mynydd cywir >

Image

Graddfeydd llwybrau yng Nghoedwig Cwmcarn

Mae pob un o’n lwybrau yn gofyn bod beicwyr yn brofiadol iawn ac yn meddu ar sgiliau beicio mynydd hyfedr.

Sgoriau ein llwybrau >

  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales