|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cabanau moethus yng Nghoedwig Cwmcarn

Mae gan ein cabanau newydd sbon ddodrefn hyfryd ac yn cynnig llety cyfforddus a modern o fewn safle heddychlon yn agos i’r ganolfan ymwelwyr a’r llyn. Mae pob caban yn cynnig golygfa wych ac ardal decin i fwynhau brecwast yn yr awyr agored.

Gall cabanau gwahanol gynnig llety i deuluoedd, ffrindiau a chyplau*

Bach – lle cysgu ar gyfer 2 oedolyn a 2 blentyn
Canolig – lle cysgu ar gyfer hyd at 4 oedolyn neu 2 oedolyn a 2 blentyn
Mawr – lle cysgu ar gyfer hyd at 4 oedolyn a 2 blentyn

Gallwn ddarparu dillad gwely am £9 yn ychwanegol.

Nid yw’r cabanau’n gyfeillgar i anifeiliaid anwes.

* Llety i’w archebu dros y ffôn yn unig – 01495 272001 *

*Mae un o’n cabannau yn addas i anifeiliaid anwes

Caban 1 - The Pembroke

Caban â lle cysgu i 4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa.

from £92

ffoniwch i archebu 01495 272001

Caban 2 - The Bothy

Caban â lle cysgu i 6 pherson gyda gwely dwbl, gwely soffa a gwelyau bync.

from £92

ffoniwch i archebu 01495 272001

Caban 3 - The ModPod

Caban â lle cysgu i 2-4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa. Caban ychydig yn llai.

from £76

ffoniwch i archebu 01495 272001

  • Lodge exterior

Caban 4 - The Pembroke

Caban â lle cysgu i 6 pherson gyda gwely dwbl, gwely soffa a gwelyau bync.

from £92

ffoniwch i archebu 01495 272001

Caban 5 - The Bothy

Caban â lle cysgu i 4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa.

from £84

ffoniwch i archebu 01495 272001

Caban 6 - The Bothy

Caban â lle cysgu i 4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa. Mae'r caban hwn yn addas i anifeiliaid anwes!

from £84

ffoniwch i archebu 01495 272001

  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales