|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Cabanau moethus yng Nghoedwig Cwmcarn

Mae gan ein cabanau newydd sbon ddodrefn hyfryd ac yn cynnig llety cyfforddus a modern o fewn safle heddychlon yn agos i’r ganolfan ymwelwyr a’r llyn. Mae pob caban yn cynnig golygfa wych ac ardal decin i fwynhau brecwast yn yr awyr agored.

Ar gael ar hyn o bryd

Gall cabanau gwahanol gynnig llety i deuluoedd, ffrindiau a chyplau*

Bach – lle cysgu ar gyfer 2 oedolyn a 2 blentyn
Canolig – lle cysgu ar gyfer hyd at 4 oedolyn neu 2 oedolyn a 2 blentyn
Mawr – lle cysgu ar gyfer hyd at 4 oedolyn a 2 blentyn

Tymor tawel Anterth y tymor
(Hydref – Mawrth)
Bach £76
Canolig £84
Mawr £92

(Ebrill – Medi)
Bach £95
Canolig £105
Mawr £115

Gallwn ddarparu dillad gwely am £9 yn ychwanegol.
Nid yw’r cabanau’n gyfeillgar i anifeiliaid anwes

*Mae un o’n cabannau yn addas i anifeiliaid anwes

Caban 1 - The Pembroke

Caban â lle cysgu i 4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa.

from £92

Archebwch nawr >

Caban 2 - The Bothy

Caban â lle cysgu i 6 pherson gyda gwely dwbl, gwely soffa a gwelyau bync.

from £92

Archebwch nawr >

Caban 3 - The ModPod

Caban â lle cysgu i 2-4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa. Caban ychydig yn llai.

from £76

Archebwch nawr >

  • Lodge exterior

Caban 4 - The Pembroke

Caban â lle cysgu i 6 pherson gyda gwely dwbl, gwely soffa a gwelyau bync.

from £92

Archebwch nawr >

Caban 5 - The Bothy

Caban â lle cysgu i 4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa.

from £84

Archebwch nawr >

Caban 6 - The Bothy

Caban â lle cysgu i 4 person gyda gwely dwbl a gwely soffa. Mae'r caban hwn yn addas i anifeiliaid anwes!

from £84

Archebwch nawr >

  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales